Zopár faktov o vysokom krvnom tlaku

Výška tlaku krvi je udržiavaná na „optimálnej“ úrovni tak, aby vyhovovala aktuálnym potrebám organizmu. To zabezpečuje množstvo neuronálnych, humorálnych, renálnych a cievnych faktorov.

Klinickým dôsledkom zlýhavania regulácie tlaku krvi môže byť hypotenzia (nízky tlak krvi) alebo hypertenzia (vysoký tlak krvi). Obidva prípady zvyšujú riziko poškodenia orgánov a zhoršujú zdravotný stav.

Prudká hypotenzia spôsobuje hypoperfúziu (znížené prekrvenie) periférnych tkanív. Pokles tlaku krvi môže byť natoľko závažný, že pre nedostatočný prietok krvi mozgom môže dôjsť k závratu, prípadne až k bezvedomiu. Chronicky znížené hodnoty tlaku krvi však neohrozujú pacienta na živote, priebeh je väčšinou bez príznakov (asymptomatický), s výnimkou občasnej ospalosti, respektíve zvýšenej únavnosti.

Naopak, hypertenzia (vysoký tlak krvi) je klinický stav s trvalým a opakovaným zvýšením systolického a/alebo diastolického tlaku krvi nad úroveň ≥ 140/90 mmHg. Formálne môže vzniknúť v dôsledku zvýšenia tuhosti artérií, zvýšenia srdcového výdaja a/alebo zvýšenia celkového cievneho odporu, ktorý reguluje výtok krvi z arteriálnej časti systémovej cirkulácie.

Vysoký tlak krvi sa vyvíja zväčša postupne ako viacstupňový proces, počas ktorého sa vplyv primárnych príčin (srdcový výdaj a periférna rezistencia) prekrýva. Každá z primárnych príčin je postupne ovplyvňovaná interakciou s veľmi širokým komplexom ďalších faktorov (napr. stres, obezita, nadmerný príjem soli, genetická predispozícia). Hypertenzia je tak výsledkom abnormality ktorejkoľvek príčiny, alebo výsledkom abnormalít viacerých príčin súčasne. V čase zistenia vysokého tlaku krvi však už ťažko odlíšiť príčinu od následkov.

Až v 90 – 95 %, sa preto primárnu príčinu zvýšenia artériového tlaku krvi nedarí jednoznačne identifikovať. Hovoríme, že ide o esenciálnu (primárnu) hypertenziu bez jednoznačne známeho vyvolávajúceho faktora.

V 5 % je trvalo zvýšený tlak krvi sprevádzaný špecifickým obličkovým, endokrinným, kardiovaskulárnym alebo metabolickým ochorením. V tomto prípade je vysoký tlak krvi jedným zo symptómov, ktoré zapríčiňuje známa primárna porucha a ide o sekundárny typ hypertenzie.

Vysoký tlak krvi (hypertenzia) patrí na jednej strane medzi najčastejšie sa vyskytujúci rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Na druhej strane je aj samostatným kardiovaskulárnym ochorením, ktoré je chronické a zväčša vyžaduje doživotnú, veľmi nákladnú liečbu. Nebezpečenstvo vysokého tlaku krvi spočíva v tom, že sa dlhé obdobie nijakým spôsobom nemusí prejaviť. Takéto asymptomatické (bezpríznakové) štádium môže pretrvávať 5, 10 alebo aj 15 rokov.

Následky nedostatočnej liečby hypertenzie však môžu byť rozsiahle a viesť až k stavu označujúcemu ako „tichý zabijak“. V princípe rozdeľujeme následky vysokého tlaku krvi na priame a na aterosklerotické. 
Medzi priame následky hypertenzie patria:
- hypertrófia ľavej komory srdca, 
- infarkt myokardu, 
- poškodenie obličiek, 
- hemoragické mozgové príhody, 
- srdcové zlyhavanie, 
- retinopatia (nezápalové ochorenia sietnice), 
- disekujúca aneuryzma (neúplná trhlina v aorte), 
- malígna hypertenzia a 
- hypertenzná kríza. 
K aterosklerotickým následkom patria:
- ischemická choroba srdca, 
- ochorenie periférnych ciev, 
- ischemické mozgové príhody, 
- stenóza (zúženie) renálnej artérie a 
- aneuryzma (vydutie, rozšírenie) aorty.

Vzťah medzi tlakom krvi a rizikom kardiovaskulárnych chorôb je však plynulý, dôsledný a nezávislý od iných rizikových faktorov. Čím vyšší je tlak krvi, tým vyššia je aj pravdepodobnosť infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, zlyhavania srdca a ochorenia obličiek.

PharmDr. Adela Čorejová, PhD.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie